Miljö är en grundläggande del i vår verksamhet!

 

Vårt samhälle idag ställer stora krav på aktivt miljöarbete. Grunden för Nordictoners miljöpolicy är att vi med vår verksamhet tar vårt ansvar genom att:

 

 

  • Hjälpa våra kunder till en miljöeffektivare verksamhet med våra produkter och kringliggande tjänster

 

  • Erbjuda produkter som har en positiv påverkan på både miljö och hälsa

 

  • Erbjuda miljöeffektiva toner kassetter med kosnatdsfritt retursystem för ett slutet kretslopp

 

  • Informera våra kunder hur våra produkter hanteras för att möjliggöra en minskad miljöpåverkan

 

  • Sträva efter att rekonditionera och återanvända produkterna i så stor utstäckning som möjligt

 

  • Minimera miljöpåverkan som orsakas av vår verksamhet genom att använda miljöledningsrutiner