Köpvillkor

Priser

NordicToner visar samtliga priser exklusive moms. Vi reserverar oss mot mot eventuella ändringar vi inte råder över själva, som exempelvis ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

 

Faktura

För att få betala mot faktura krävs att kunden uppger sitt organisationsnummer.  Vid varje betalning mot faktura förbehåller sig NORDICTONER rätten att göra en kreditupplysning och att avslå ansökan eller begränsa köputrymmet baserat på kreditupplysningen.


Företagskunder som önskar ansöka om en högre maxgräns kan kontakta kundtjänst.


Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Ingen fakturaavgift tillkommer. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta samt i förekommande fall ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader enligt lag.

Anmärkningar mot faktura skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

 


Returvillkor

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Din faktura gäller som garantibevis. Kopia av denna skall medfölja varan vid åberopande av garanti. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av garantin.

 


Reklamation

Skulle varan vara skadad eller felexpedierad när den anländer så är det viktigt att du gör en korrekt anmälan.

Synligt fel: Anmäls direkt till chauffören vid mottagandet av varan. Dolt fel: Anmäls till kundtjänst inom 3 dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut om du så önskar eller betalar tillbaka pengarna samt fraktkostnaden.

Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.

 

 

Retur

Om du inte är nöjd med leveransen har Du rätt att returnera standardvaror inom 8 dagar. Vi ersätter med en ny vara eller krediterar Ditt konto. Först när Du är nöjd är affären avslutad.För att en retur skall kunna åberopas gäller nedanstående villkor:

 

  • Gäller ej specialartiklar
  • Varan ska vara oanvänd, dvs ej förstörd eller skadad.
  • Originalförpackningen är oskadad, dvs säljbar.
  • Produkten ska vara komplett, detta innebär att alla med varan medföljande tillbehör måste returneras.
  • Retursedeln fylls i och återsänds med varan inom 8 dagar efter mottagandet av försändelsen.

 


Moms

Alla priser anges exklusive moms. 25% mervärdesskatt tillkommer på alla priser.

 


Leveranstid

Frekventa artiklar levereras direkt från lager 1-2 dagar.

Garanti gällande varor från NordicToner

Garantier på varan lämnas enligt respektive tillverkare.Varan skall returneras i sitt originalemballage. Eventuell garanti är godkänt först när Nordictoner mottagit och kontrollerat varan och funnit att felet faller inom garantin.

 


Återköp

Vid retur av korrekt levererad och felfri produkt krediteras 90% av fakturerat värde förutsatt att:

 

Den returnerade produkten återsändes i originalförpackning.

Varken produkten eller förpackningen är skadade.

Produkten är i originalskick.

Vill du att vi kontaktar dig?

 

Fyll i formuläret så hör vi av oss!